Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z naszedziecko.pl

Polski Sejm przyjął niedawno projekt ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci. Przewiduje ona, że rodzicom po pierwszym i każdym kolejnym dziecku będzie przysługiwało 500 zł na dziecko, o ile nie przekroczą określonego progu dochodowego. Świadczenia zaczną napływać od kwietnia. Program „Rodzina 500 plus” został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Został przyjęty przez rząd i przesłany do Sejmu do ostatecznego zatwierdzenia.

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło program, zwany Rodzina 500+, który zapewni do 500 zł na dziecko, niezależnie od dochodu, na pierwsze urodzone i kolejne dzieci. W ramach tego programu rodzice będą otrzymywać 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, a po nim kolejne 500 zł na każde dziecko. Program Rodzina 500+ ma poprawić sytuację finansową polskich rodzin. Jednak wielu polskich rodziców obawia się jego wpływu na nich.

Nowe świadczenie ma wyeliminować skrajne ubóstwo w gospodarstwach domowych z dziećmi. Jest też duże w porównaniu z progiem skrajnego ubóstwa. Jednak wiele osób wciąż nie jest świadomych jego korzyści i kryteriów kwalifikujących do niego. Może wydawać się, że to dużo, ale jest to istotne narzędzie poprawy życia rodzin o niskich dochodach. Dzięki świadczeniu 500+ można liczyć na znaczny wzrost dochodów netto gospodarstwa domowego.

Program świadczeń „Rodzina 500+” został wprowadzony w 2016 roku. Ma on na celu zwiększenie liczby urodzeń w Polsce poprzez wsparcie finansowe dla rodzin o niskich dochodach. Program ten jest nieopodatkowany i wypłacany co miesiąc na każde małoletnie dziecko do 18 roku życia. Aby przystąpić do programu należy być obywatelem Unii Europejskiej lub być mieszkańcem jednego z krajów EFTA, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Program Rodzina 500+ został wprowadzony w kwietniu 2016 roku. Program gwarantuje, że rodziny z małymi dziećmi otrzymają minimum 500 zł miesięcznie, a kwota ta wzrasta wraz z kolejnymi dziećmi. Program ten ma być uzupełnieniem innych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Polski rząd należy do krajów o średnich dochodach, ale program Rodzina 500+ skierowany jest do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Rząd ma nadzieję, że program Rodzina 500+ zachęci więcej osób do adopcji dzieci.

Choć program 500+ ma zachęcać do dzietności, to nie było zbyt wielu dowodów na zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci. Jednak nowy program ma na celu zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci poprzez rozszerzenie świadczeń na rodziny o niskich dochodach z pierwszym dzieckiem. 500 zł na dziecko jest wolne od podatku, a mogą się o nie ubiegać rodziny z dwójką małoletnich dzieci. Jeśli mieszkasz w Polsce, musisz mieć co najmniej kartę pobytu z adnotacją.

Podobne tematy